2024 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Gündem Maddeleri

Sayın Türk Diyabet Cemiyeti Üyesi,

Türk Diyabet Cemiyeti’nin 2024 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2024 Pazar günü saat 11:00‘da, Acıbadem Mah. Sokullu Sok. No:3 Kadıköy - İstanbul adresinde aşağıda yazılı olan gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 17 Mart 2024 Pazar günü saat 11.00’da aynı yerde yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılımı önemle rica olunur.Saygılarımla;
Prof. Dr. Hasan İlkova
Türk Diyabet Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM :

1-Yoklama ve açılış,
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,
3-Toplantı divanı teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzası için divan başkanlığına yetki verilmesi,
4- Türk Diyabet Cemiyeti’nin iktisadi işletmesi olan Türk Diyabet Cemiyeti Hastane Hizmetleri İktisadi İşletmesi’nin bankalar nezdinde yapacağı kredi işlemleri, kefalet işlemleri ve diğer tüm bankacılık işlemlerinde Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
5-Mülkiyeti İstanbul Büyük Belediyesi’ne ait olan ve üzerinde Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesinin kurulu olduğu, Kadıköy İlçesi Acıbadem Mah. Sokullu Sok. No:1, 58 pafta 1304 ada 21 parsel de bulunan taşınmazın intifa hakkının uzatılması için açılacak olan ihaleye; katılınması, teminat yatırılması, pey sürülmesi, eksiltme veya artırma yapılması, intifa hakkının tescil ettirilmesi ve bu konuda gerekli tüm evrakların düzenlenmesi ve imzalanması, ihale süreci ve sonrasında İBB ve diğer kurumlarda her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6-Mülkiyeti Türk Diyabet Cemiyetine ait olan Mersin İli Akdeniz İlçesi İhsaniye Mah. bulunan 817 ada 1030 parsel tapu numarasına kayıtlı Özel Mersin Akdeniz Hastanesi’nin hastane binasının satılması veya kiralanması ile ilgili her türlü resmi ve diğer işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7-Mülkiyeti Türk Diyabet Cemiyetine ait olan Sakarya İli Karasu İlçesi Karasu Mah. Heybegölü mevki 223 ada 2 parsel tapu numarasına kayıtlı 1 adet kumluk tarlanın satılması veya kiralanması ile ilgili her türlü resmi ve diğer işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8-Mülkiyeti Türk Diyabet Cemiyetine ait olan Tekirdağ İli Merkez Sarımeşe Mevki de bulunan 300 adaya kayıtlı 5623 m2 tarlanın satılması veya kiralanması ile ilgili her türlü resmi ve diğer işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9-Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Mali Raporu, 2024 yılı Tahmini Bütçe Raporu ve 2023 yılı İç Denetim Raporunun okunması ve Genel Kurul tarafından onaylanması için oya sunulması,
10-Dilek ve Temenniler,
11-KapanışTürk Diyabet Cemiyeti