Gebelik

Gestasyonel diyabet, gebelik sırasında ortaya çıkan şeker hastalığına verdiğimiz isimdir. Genelde gebelik öncesinde şeker hastalığı olmayan ve şeker hastalığı olma riski çok yüksek olan, özellikle kilosu çok yüksek olan kadınlarda gördüğümüz bir şeker durumudur. Toplumda çok sık rastlanan tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığından biraz farklı bir durumdur bu. Özel bir şeker hastalığıdır. Gebelik sırasında başlar. Gebelik bittikten sonra da genellikle ortadan kalkar. Ancak bu, hastalığın tehlikesiz olduğu yönünde bir işaret olarak algılanmamalıdır. Çünkü hem annede hem bebekte kalıcı problemlere yol açabilir.