Korunma

Diyabetin bizzat kendisi ve risk faktörleri için halka ilişkin ve profesyonel farkındalık düzeyi, onun kontrolü ve korunmasına doğru atılmış önemli bir adımdır. Bu kapsamda,

• Temel Korunma
• İkincil Korunma

Temel Korunma; kişileri tanımlar ve onları diyabet geliştirme riskinden korur. Böylece hem diyabet bakımı ihtiyacını ve hem de diyabete ilişkin komplikasyonların tedavi ihtiyacını azaltacak bir etkiye sahip olurlar.

Tip 1 diyabet için henüz önlenebilen bir risk faktörü yokken Tip 2 diyabet için ise şişmanlık ve hareketsizlik yaşamla mücadele korumada önem taşır.

Kilo kontrolünü ve artmış fiziksel aktiviteyi hedefleyen yaşam tarzı değişiklikleri, tip 2 diyabetten korunmada önemli, genel unsurlardır. Vücut kilosunu azaltmanın ve fiziksel aktiviteyi arttırmanın yararları tip 2 diyabetle sınırlandırılamaz. Aynı zamanda, kalp hastalığını ve yüksek kan basıncını azaltmada da bir rol oynamaktadır.

İkincil Korunma; komplikasyonları (hasarları) erken saptamayı ve hasardan korunmayı içermektedir. Böylece tedavi ihtiyacı ve hastaneye yatış oranı azalır.

Diyabetin seyri sırasında erken atılan adımlar, eğer özellikle hastaneye yatmayı önlüyor ise yaşam kalitesine ilişkin olarak daha yararlıdır ve maliyeti daha düşüktür.

Günümüzde iyi kan glikoz seviyeleri kontrolünün komplikasyon gelişme riskini azaltabildiğini ve tüm diyabet tiplerinde kötüye gidişi yavaşlatabildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Yüksek kan basıncı ve artmış kan lipitlerinin kontrolü da önemlidir.