YOL ARKADAŞIM İNSÜLİN RESİM YARIŞMASI

Resim yarışması başvuru formu için tıklayınız.

YOL ARKADAŞIM İNSÜLİN RESİM YARIŞMASI

Haydi çocuklar resim yapmaya!Hayal gücünüzü kullanıp, İnsülinin 100 Yıllık yolculuğunda sizin onunla olan yol arkadaşlığınızı çizdiğiniz resimlerle anlatın. Unutmayın, son katılım: 1 Ekim 2021

Hedef Kitle

Yarışmaya diyabet tanısı almış ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

Konu

Yarışmanın konusu ‘Yol Arkadaşım İnsülin’ olarak belirlenmiştir.

Katılım Koşulları

Öğrenciler yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)

Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir. Yarışma gönüllülük esasına göre düzenlenecek olup yarışmaya katılım ücretsizdir.

Son katılım tarihinden sonra teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak, sadece eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin yer almadığı eserler kabul edilmeyecektir.

Katılım formunun çocuğun yasal velisi tarafından eksiksiz ve hatasız doldurulması ve imzalı şekilde, eser ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

Eksiksiz ve hatasız doldurulan katılım formu, eserlerin basılı halleri kargo ya da postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak Türk Diyabet Cemiyeti Merkez Ofisi’ne (Acıbadem Mah. Sokullu Sok. No:3 Kadıköy /İstanbul) elden teslim edilmeli ya da karşı ödemeli kargo ile gönderilebilir.

Kargo ya da postada meydana gelecek zarardan, oluşacak gecikmelerden veya kaybolmalardan Türk Diyabet Cemiyeti ve Diyabetli Çocuklar Vakfı sorumlu tutulamaz.

Ödüllendirilmeyen ve bağışlanmamış eserlerin sahipleri, eserlerini Türk Diyabet Cemiyeti Genel Merkez’inden alabilirler ya da eserler kargo ile belirtilen adrese iade edilir.

Eser sahibinin velisi başvuru formunu imzalarken, başvuru formunun ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu şartnamede yazılı olan koşulları kabul etmiş sayılmaktadır.

Yarışma Eserleri Teslim Adresi

Adres: Türk Diyabet Cemiyeti

Acıbadem Mah. Sokullu Sok. No: 3 Kadıköy /İstanbul

Telefon: 0 216 302 53 16

e-Posta: info@diyabetcemiyeti.org

Seçici Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Devrim Erbil - Ressam, sanat eğitimcisi ve öğretim üyesi.

Ali Özgentürk – Yönetmen ve senarist

Prof. Dr. Kenan Eratalay – Diş hekimi, koleksiyoner

Necmi Zeka – Şair

Prof. Dr. Şükrü Hatun – Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva – Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yard. Endokrinoloji Uzmanı

Prof. Dr. Müjde Aktürk - Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Endokrinoloji Uzmanı

Ödüller

Resim Yarışması’nda, katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri Seçiciler Kurulu tarafından açıklanacaktır. Dereceye giren yapıtlara verilecek ödüller şöyledir:

6 – 9 Yaş Grubu

1.lik Ödülü: Tablet

2.lik Ödülü: D&R Hediye Çeki

3.lik Ödülü: D&R Hediye Çeki

10-13 Yaş Grubu

1.lik Ödülü: Tablet

2.lik Ödülü: D&R Hediye Çeki

3.lik Ödülü: D&R Hediye Çeki

14 – 17 Yaş Grubu

1.lik Ödülü: Tablet

2.lik Ödülü: D&R Hediye Çeki

3.lik Ödülü: D&R Hediye Çeki

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 1 Ekim 2021

Sonuçların Açıklanması: 1 Kasım 2021

Ödül Töreni :14 Kasım 2021

Sonuçlar www.diyabetcemiyeti.org web adresi üzerinden açıklanacaktır.

Telif Hakkı

Türk Diyabet Cemiyeti, yarışmada ödül alan ve bağışlanan çalışmaları katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır.

Ödül alan ve eserini bağışlayan katılımcılar, Türk Diyabet Cemiyeti ve Diyabetli Çocuklar Vakfı’na bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Türk Diyabet Cemiyeti’nin ve Diyabetli Çocuklar Vakfı’nın tüm çalışmalarında, tanıtım, etkinlik ve eğitimlerinde, afiş, katalog, broşür armağan kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanılmak, gösterilmek ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere kullanım haklarına sahip olduğunu, çoğaltma, yayma, dağıtım ve gösterme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.

Ödül alan veya eserini bağışlayan katılımcı, eserini teslim ettiği andan itibaren, Vakıf’ın amaçlarıyla sınırlı olarak yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçları ile internet ortamındaki yayınlar, afiş, broşür, katalog, ajanda, poster, CD, DVD ve tüm dijital ortamlarda ya da takvim olarak yayınlanması bakımından yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkını Cemiyet’in ve Vakfın devraldığını kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, bu yapıt nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Türk Diyabet Cemiyeti’nin ve Diyabetli Çocuklar Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurumlar olarak Türk Diyabet Cemiyeti’ne ve Diyabetli Çocuklar Vakfı’na aittir.

Diğer Hususlar

Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile Türk Diyabet Cemiyeti ve Diyabetli Çocuklar Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul yetkilidir.

Tablo 1

ÖĞRENCİNİN
Adı - Soyadı                     
Doğum tarihi                     
Cinsiyeti                     
Açık Adresi ve ili                     
e-posta adresi                     
e-posta adresi