Diyabetik Nöropati Gelişimi Diyabet Hastalığının Süresi Ile Ne Ölçüde Ilişkilidir?

Diyabetlinin tip 1 veya tip 2 olmasına göre değişebilir. Tip 1 diyabetlilerde hastalığın başlangıcını daha net bildiğimiz için ilk 5-10 yıl pek fazla diyabetik komplikasyon ve nöropati görmüyoruz. En çok 10 yıldan sonra 15. yıla doğru nöropati görebiliyoruz. 15 yıllık diyabet süresinden sonra tip 1 diyabetlilerin yaklaşık %70’inde diyabetik nöropati olduğunu biliyoruz. Tip 2 diyabetlilerde ise başlangıç bu kadar net değildir. Tip 2 diyabet sinsi bir hastalık olduğu için, tanı koyduğumuz andan itibaren %10 kadar hastada az da olsa nöropati olduğunu biliyoruz. Daha sonraki yıllarda giderek artmaktadır. Herhangi bir dönemde tip 2 diyabetlilerde yaklaşık olarak %40’ında nöropati olduğunu söyleyebiliyoruz. Başlangıcı net olarak söyleyebilirsek 10-15 yıllık süreçten sonra diyabetik nöropati sıklığının arttığını söyleyebiliriz.