Penil Doppler Ultrason İncelemesi Ayırıcı Tanı İçin Ne Gibi Veriler Sağlar?

Diyabet hastalarında penil doppler ultrasonografi ancak ileri tetkik yöntemi olarak kullanılan bir yöntemdir. Normal şartlarda zorunluluk değildir. Penil doppler ultrasonografinin ayırt ettiği şey, penise gelen kan akışında bir sorun var mı yok mu onun cevabını vermektir. Elbette belli bir limit üzerinde akış varsa, bunu ağızdan alınan ilaçlarla tedavi etmek ya da koruyucu yöntemlerle desteklemek kafi gelirken, damarsal sorun çok belirginse yani kan akışı çok az ise o zaman ağızdan alınan ilaçların etkinliği az olacaktır veya etkili olmayacaktır. Diğer tedavi aşamalarına geçme gerekliliği vardır. Tedaviye nereden başlayacağımıza karar vermemize yarar. Bazen o kadar düşük kan akışı vardır ki, bu hastalara doğrudan penil protez olan cerrahi girişim önermekteyiz.